Prindi leht

Taimekaitse tõttu ei hukkunud sel aastal teadaolevalt ühtegi mesilasperet

19. september 2019

PÕLLUMAJANDUSAMET

VETERINAAR- JA TOIDUAMET

EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA

EESTI KUTSELISTE MESINIKE ÜHING

EESTI MESINIKE LIIT

 

PRESSITEADE
19.09.2019

 

Taimekaitse tõttu ei hukkunud sel aastal teadaolevalt ühtegi mesilasperet

 

Põllumajandusameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu ja Eesti Mesinike Liidu esindajate kohtumisel arutati 2019. aasta mesilastega seotud kaebuseid ning omavahelist koostööd.

 

„Põllumajanduskoda on oma liikmete nimel selgelt välja öelnud, et taimekaitse tõttu ei tohi hukkuda ükski mesilaspere. Tänavu suudeti seda põhimõtet hoida,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo. „Mesinike, põllumeeste ja ametnike ühine panustamine koostöösse on andnud tulemusi,“ tõdes Tõnissoo.

 

Sel aastal laekus Põllumajandusametile kokku viis kaebust, milles täheldati mesilaste suurenenud suremust tarudes. Ühegi juhtumi puhul ei olnud tegemist mesilaste ulatusliku hukkumisega, teated laekusid hobimesinikelt. Kõikidel juhtudel võeti proovid, mida analüüsiti Põllumajandusuuringute Keskuses ning vajadusel viidi piirkonnas läbi taimekaitsevahendite kasutajate põhjalikum seire. Analüüsid ei tuvastatud taimekaitsevahendi jääke, mistõttu ei ole hukkumise põhjusena alust kahtlustada taimekaitsevahendi kasutamist. Mõnel juhul võis mesilastele saatuslikuks saada mesiniku enda tegevus, aga mõnel juhul jäi põhjus ka selgusetuks.

 

Mesindusorganisatsioonide esindajad rõhutasid üksmeelselt, et ametnikud on operatiivselt reageerinud juhtumitele ja koostöö toimib. Hea meel on tõdeda, et mesilaste heaolule pööratakse suuremat tähelepanu. Kõikide mesilate saamine registrisse on jätkuvalt nii mesinike, taimekasvatajate kui ka ametnike huvi.

 

„Olukord on üldiselt hea, tõusnud on mesinike ja põllumeeste teadlikkus, suurenenud on mesilate arv PRIA põllumajandusloomade registris. Teadlikkust tuleb tõsta parasiiditõrjevahendite õigel kasutamisel mesilas ja ka sipelgatõrjevahendite kasutamisel koduaias, sest ka selliste ainete väärkasutamine võib ohustada mesilasi,“ ütles VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Harles Kaup möödunud hooaega kokkuvõttes.

 

„Tänu omavahelisele suhtlusele ja üksteisega arvestamisele ei hukkunud taimekaitse tõttu tänavu ühtegi mesilasperet,“ ütles Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja Maris Raudsepp. „Kuid õitsvate taimede ja tolmeldajate sümbioosi nimel  tuleb taimekaitsetöödel ikka ja alati järgida ohutusnõudeid, nagu näiteks õitsvate taimede pritsimise keeldu,“ lisas Raudsepp.

 

Ohutusnõudeid peavad järgima kõik taimekaitsevahendite kasutajad: nii põllumehed kui ka hobiaednikud, maanteede ja raudteede hooldajad, karuputke tõrjujad, haljastajad ning teised mittepõllumajanduslikel aladel taimekaitsevahendite kasutajad.


 

 

 


13.11.2019 - Taimekahjustajate levikuriski tõttu karmistuvad taimede sisseveonõuded

11.11.2019 - Taimetervise alane infopäev tootjatele ja turustajatele

17.10.2019 - Eestis leiti taas viljapuu-bakterpõletiku kolle

02.09.2019 - Taimekaitsevahendite internetist ostmine vajab valvsat ja teadlikku tarbijat

30.08.2019 - 1. septembrist täieneb taimetervise kontrolli alla kuuluvate kaupade nimekiri

30.08.2019 - Rikkumised võivad lõpetada mahepõllumajandusliku ettevõtmise

16.08.2019 - Valmib tegevuskava, et tarbija saaks suurema kindluse värske puu- ja köögivilja päritolu suhtes

02.08.2019 - Eestis leiti ohtlik taimekahjustaja viljapuu-bakterpõletik

24.07.2019 - Eesti tunnistab kehtetuks kahe dimetoaati sisaldava taimekaitsevahendi loa

16.07.2019 - Põllumajandusamet: Sepakõrtsi talu tegevuse kontroll jätkub