Prindi leht

Harjumaa maaomanikud ja rentnikud on oodatud infopäevale

31. märts 2016

5. aprillil 2016 kella 10.00-14.00 toimub Põllumajandusameti suures saalis (Teaduse 2, Saku) infopäev Harjumaa põllu- ja metsamaa omanikele ja rentnikele. Tutvustatakse toetusi maaparandussüsteemi rajatiste rekonstrueerimiseks, ehitamiseks ja uuendamiseks Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames. Antakse ülevaade maaparandussüsteemide olukorrast, samuti nõuandeid ja ettepanekuid olukorra muutmiseks.

Harjumaal on maaparandussüsteeme kokku 105 910 hektaril, millest üle poole asuvad metsamaal. Hooldamata ja amortiseerunud süsteemid võivad põhjustada ulatuslikke üleujutusi, millega omakorda kaasnevad majanduslikud kahjud maaomanikele, põllumajandustootjatele ning metsa majandajatele. Samuti võivad kaasneda keskkonnakahjustused. Igal aastal tuleks üle vaadata maaparandussüsteemi maa-alal asuvate suudmete, truupide, kraavide, drenaaži ja maaparanduskaevude tehniline olukord ja vajadusel korrastada.

Infopäeval on kavas ettekanded järgmistel teemadel:

  • Harjumaa kuivenduse praegune seis. Sulev Taul – Põllumajandusameti Harju keskus
  • Millised on võimalused maaparanduse toetuse saamisel Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames?  Reena Osolin – Maaeluministeerium.
  • Kui palju maksavad investeeringud? 2015. a. meetme rahastuse avalduste põhjal tehtud hindade ülevaade. Genadi Vassiljev – Põllumajandusameti maaparandusosakond.

Lähem info:
Sulev Taul,
Põllumajandusameti Harju keskuse juhataja
Tel. 671 2666, 513 6884
sulev.taul@pma.agri.ee


28.01.2019 - 1. veebruar on mahetootmisega jätkajatel viimane päev esitada toodanguandmed

07.01.2019 - Lugupeetud taimse paljundusmaterjali, seemne- ja tarbekartuli tootjad!

04.01.2019 - Lugupeetud sordiomanikud, -esindajad, -säilitajad ja seemnetootjad

02.01.2019 - MAHETOODANGU ANDMETE ESITAMINE 1. VEEBRUARIKS 2019

27.11.2018 - Põllumajandusamet tuvastas Eestis uue ohtliku kartulikahjustaja

21.11.2018 - Põllumajandusamet testib oma valmisolekut ohtliku taimekahjustaja leiu korral Eesti loodusest

16.10.2018 - Mesilaste heaolu sõltub koostööst

01.10.2018 - Põllumajandusamet kontrollib senisest suuremas mahus Hiinast ja Valgevenest pärit puidust pakkematerjali. Täiendatud!

13.09.2018 - Eestis piiratakse neonikotinoidsete taimekaitsevahendite kasutamist

04.09.2018 - Põllumajandusamet kontrollib senisest suuremas mahus Hiinast ja Valgevenest pärit puidust pakkematerjali