Prindi leht

Harjumaa maaomanikud ja rentnikud on oodatud infopäevale

31. märts 2016

5. aprillil 2016 kella 10.00-14.00 toimub Põllumajandusameti suures saalis (Teaduse 2, Saku) infopäev Harjumaa põllu- ja metsamaa omanikele ja rentnikele. Tutvustatakse toetusi maaparandussüsteemi rajatiste rekonstrueerimiseks, ehitamiseks ja uuendamiseks Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames. Antakse ülevaade maaparandussüsteemide olukorrast, samuti nõuandeid ja ettepanekuid olukorra muutmiseks.

Harjumaal on maaparandussüsteeme kokku 105 910 hektaril, millest üle poole asuvad metsamaal. Hooldamata ja amortiseerunud süsteemid võivad põhjustada ulatuslikke üleujutusi, millega omakorda kaasnevad majanduslikud kahjud maaomanikele, põllumajandustootjatele ning metsa majandajatele. Samuti võivad kaasneda keskkonnakahjustused. Igal aastal tuleks üle vaadata maaparandussüsteemi maa-alal asuvate suudmete, truupide, kraavide, drenaaži ja maaparanduskaevude tehniline olukord ja vajadusel korrastada.

Infopäeval on kavas ettekanded järgmistel teemadel:

  • Harjumaa kuivenduse praegune seis. Sulev Taul – Põllumajandusameti Harju keskus
  • Millised on võimalused maaparanduse toetuse saamisel Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames?  Reena Osolin – Maaeluministeerium.
  • Kui palju maksavad investeeringud? 2015. a. meetme rahastuse avalduste põhjal tehtud hindade ülevaade. Genadi Vassiljev – Põllumajandusameti maaparandusosakond.

Lähem info:
Sulev Taul,
Põllumajandusameti Harju keskuse juhataja
Tel. 671 2666, 513 6884
sulev.taul@pma.agri.ee


13.11.2019 - Taimekahjustajate levikuriski tõttu karmistuvad taimede sisseveonõuded

11.11.2019 - Taimetervise alane infopäev tootjatele ja turustajatele

17.10.2019 - Eestis leiti taas viljapuu-bakterpõletiku kolle

19.09.2019 - Taimekaitse tõttu ei hukkunud sel aastal teadaolevalt ühtegi mesilasperet

02.09.2019 - Taimekaitsevahendite internetist ostmine vajab valvsat ja teadlikku tarbijat

30.08.2019 - 1. septembrist täieneb taimetervise kontrolli alla kuuluvate kaupade nimekiri

30.08.2019 - Rikkumised võivad lõpetada mahepõllumajandusliku ettevõtmise

16.08.2019 - Valmib tegevuskava, et tarbija saaks suurema kindluse värske puu- ja köögivilja päritolu suhtes

02.08.2019 - Eestis leiti ohtlik taimekahjustaja viljapuu-bakterpõletik

24.07.2019 - Eesti tunnistab kehtetuks kahe dimetoaati sisaldava taimekaitsevahendi loa