Prindi leht

Teabenõuega saab küsida ainult sellist teavet, mis on kirjas mõnes Põllumajandusameti (edaspidi PMA) ametlikus dokumendis, olgu see siis näiteks PMA käskkiri, otsus jne. Samuti on võimalik teabenõudega küsida mõne konkreetse dokumendi (näiteks teie PMA-sse saadetud kirja või avalduse, taotluse, õigusakti jne) menetlemise hetkeseisu, sest seda on võimalik dokumendihaldussüsteemist kontrollida või dokumendi kohta, mis on meil juba valmiskujul olemas, mida ei pea koostama hakkama. Teabenõude täitmise tähtaeg on 5 tööpäeva alates teabenõude saamisest. Kõik teabenõuded on avalikustatud meie veebilehel dokumendiregistri kaudu.

Teabenõude korras ei saa küsida infot, mida ei ole dokumenteeritud - näiteks ühe või teise ametniku tööpäeva kirjeldusi, statistilisi andmeid, otsuste ja käskirjade põhjendusi, jne. Sellist küsimust nimetatakse selgitustaotluseks. Teabenõude esitamist ja sellele vastamist reguleerib
avaliku teabe seadus.

 Selgitustaotlus küsib teavet, mis ei ole otseselt dokumenteeritud, millele vastamine eeldab täiesti uue teksti kirjutamist, millega võib kaasneda näiteks paljude faktide kogumist väga erinevatest allikatest, samuti õigusalase selgituse andmist PMA poolt välja töötatud õigusaktide või nende eelnõude kohta või PMA tegevuse aluseks olevate õigusaktide ja asutuse pädevuse kohta.

Märgukiri on teie pöördumine siis, kui te juhite tähelepanu mõnele probleemile, tunnustate kedagi ning teete ettepanekuid.  Märgukirjade  ja selgitustaotluse esitamist ja sellele vastamist reguleerib märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus.


 Teabenõude saab esitada e-kirjana aadressil pma@pma.agri.ee