Prindi leht

ÜLDKONTAKT
Telefon: (+372) 671 2602
E-post:
pma@pma.agri.ee

 

Osakonnad

Maakonna keskused

Taimetervise ja aianduse osakond

Harju keskus

Saare  keskus

Taimekaitse ja väetise osakond

Hiiu -Lääne keskus

Tartu  keskus

Mahepõllumajanduse ja seemne osakond

Jõgeva  keskus

Valga  keskus

Maaparanduse osakond

Järva-Rapla keskus

Viljandi  keskus

Üldosakond

Põlva keskus

Viru keskus

 

Pärnu  keskus

Võru  keskus

 

ADMINISTRATSIOON

Teaduse 2, 75501 Saku, Harjumaa fax 6 712 604 pma@pma.agri.ee

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

Mobiil
lühinr

E-Post

Egon Palts

Peadirektor

 

671 2600 510 1073

 

4073

egon.palts@pma.agri.ee

Raina Mõttus

Peadirektori asetäitja

 

505 0689

4629

raina.mottus@pma.agri.ee

 

Peadirektori asetäitja

 

 

 

 

Elvis Tomson

Nõunik

 

510 1795

4628

elvis.tomson@pma.agri.ee


Teenuse juht

 
Peeter Milvere

Õigusnõunik

 

518 3405

4610

peeter.milvere@pma.agri.ee

Hele Hannah Noormaa

Jurist

 

671 2605 566 29912

 4912


helehannah.noormaa@pma.agri.ee

 

TAIMETERVISE JA AIANDUSE OSAKOND

Teaduse 2, 75501 Saku, Harjumaa 

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

Mobiil
lühinr

E-Post

Riina Koidumaa

Osakonnajuhataja

 

504 1855

4641

riina.koidumaa@pma.agri.ee

Ülle Metsman

Nõunik

taimetervis, EL töögrupid

671 2648 525 6224

4224

ulle.metsman@pma.agri.ee

Olga Junus

Peaspetsialist

ekspordi ja impordi järelevalve

671 2657 502 0549

4920

olga.junus@pma.agri.ee

Tea Tasa

Peaspetsialist

puidutöötlemisettevõtete järelevalve

671 2657 526 1853

4853

tea.tasa@pma.agri.ee

Viive Rosenfeld

Peaspetsialist

taimetervise register

671 2623

 

viive.rosenfeld@pma.agri.ee

Ljudmila Kerge

Nõunik

seemnekartuli järelevalve

507 4631

4631

ljudmila.kerge@pma.agri.ee

Birger Ilau

Peaspetsialist

ohtlike taimekahjustajate seired, eriload

511 5897

4200

birger.ilau@pma.agri.ee  

Marika Arula

Peaspetsialist

värske puu- ja köögivilja import/eksport;
taimse paljundusmaterjali järelevalve

505 8647

4618

marika.arula@pma.agri.ee

Maria Brizmer

Peaspetsialist

taimse paljundusmaterjali järelevalve

671 2650
586 05006

4066

maria.brizmer@pma.agri.ee  

Mart Kinkar

Nõunik

seemne- ja tarbekartuli tootmine ja turustamine, rahvusvaheline koordinatsioon taimetervise küsimustesmart.kinkar@pma.agri.ee

Saima Evendi

Nõunik

värske puu- ja köögivilja turustamine

525 2274

4274 

saima.evendi@pma.agri.ee  


Peaspetsialist

 

 

TAIMEKAITSE JA VÄETISE OSAKOND

Teaduse 2, 75501 Saku, Harjumaa    fax 6 712 611

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

Mobiil
lühinr

E-Post

Maris Raudsepp

Osakonnajuhataja

 

5669 8823

4101

maris.raudsepp@pma.agri.ee

Eva Lind

Nõunik

taimekaitsevahendite turule lubamine ja lubade muutmine

671 2619 5551 4314

4314

 eva.lind@pma.agri.ee

Rain Reiman

Peaspetsialist 

Taimekaitsevahendite ökotoksikoloogiliste ja füüsikalis-keemiliste omaduste hindamine

671 2653

 

rain.reiman@pma.agri.ee  

Timo Torp

Peaspetsialist

taimekaitsevahendite turule lubamine ja toimeaine hindamine

671 2609

 

timo.torp@pma.agri.ee 

Sandra Gaškov

Peaspetsialist

taimekaitsevahendite efektiivsuse hindamine ja märgistus


671 2665

 


sandra.gaskov@pma.agri.ee

Krista Drovtar
(teenistussuhe peatunud)

Peaspetsialist

taimekaitsevahendite looduses käitumise ja leviku hindamine

671 2655

 

krista.drovtar@pma.agri.ee  

Juhan Heinma

Peaspetsialist

taimekaitsevahendite looduses käitumise ja leviku hindamine

   671 2697   juhan.heinma@pma.agri.ee

Marika Müür

Peaspetsialist

taimekaitsevahendite register

671 2611

 

marika.muur@pma.agri.ee  

Katrin Laud

Peaspetsialist

väetiste registreerimine, taimekaitsevahendite jääkide hindamine

671 2645

 

katrin.laud@pma.agri.ee  

Katrin Kikkas Nõunik taimekaitse ja väetiste järelevalve
5362 3140 4644

katrin.kikkas@pma.agri.ee 

Riina Pärtel Peaspetsialist taimekaitsevahendite kasutamise järelevalve, taimekaitsekoolitused 671 2615 504 8716 4716 riina.partel@pma.agri.ee
Kaisa Vahtmäe Peaspetsialist

taimekaitsevahendite turustamise ja seadmete järelevalve

671 2607
504 5201
4201 kaisa.vahtmae@pma.agri.ee
 Uku Rooni Nõunik taimekaitsevahendite toksikoloogiliste omaduste hindamine  671 2632  

uku.rooni@pma.agri.ee 

 

MAHEPÕLLUMAJANDUSE JA SEEMNE OSAKOND

Teaduse 2, 75501 Saku, Harjumaa

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

Mobiil
lühinr

E-Post

Anu Nemvalts

Osakonnajuhataja

 

5347 1565

4565 

anu.nemvalts@pma.agri.ee  

Virve Järvsoo

Nõunik

mahepõllumajandus

671 2660 529 4890

4637

virve.jarvsoo@pma.agri.ee  

Reet Roosimägi

Peaspetsialist

mahe loomakasvatus, mesindus ja vesiviljelus

671 2667 509 8426

4204

reet.roosimagi@pma.agri.ee  

Ruth Lauk

Peaspetsialist

mahe taimekasvatus

 5596 0020

4206

ruth.lauk@pma.agri.ee  

Kätlin Laats

Peaspetsialist

mahe taimekaitse ja mahe seemnekasvatus

671 2639

 

katlin.laats@pma.agri.ee  

Olvia Laur

Peaspetsialist

mahepõllumajanduse register

671 2659 5038 460

4030 

olvia.laur@pma.agri.ee  

Piia Puusepp

Nõunik

sertifitseerimine, turustamise kontroll

510 1079

4079 

piia.puusepp@pma.agri.ee  

Kristina Soon

Peaspetsialist

põldtunnustamine, sertifitseerimine

671 2674 5302 8002

4470 

kristina.soon@pma.agri.ee  

Virve Straume

Nõunik

tuulekaer

514 0823

4823 

virve.straume@pma.agri.ee  

Mariann Leps

Peaspetsialist

mahepõllumajandus


5324 6604

4604

mariann.leps@pma.agri.ee

Laima Puur

Nõunik

sortide registreerimine, sordikaitse, sordileht

522 0855

4241 

laima.puur@pma.agri.ee  

Ivi Loper

Peaspetsialist

majanduskatsed, katsemetoodikad, sordileht

525 1812

4813 

ivi.loper@pma.agri.ee  

Eha Kunberg

Peaspetsialist

taotlused, EÜP registreerimiskatsed, sordiregister

435 1241

 

eha.kunberg@pma.agri.ee  

 

MAAPARANDUSE OSAKOND

Teaduse 2, 75501 Saku, Harjumaa      maaparandus@pma.agri.ee

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

Mobiil
lühinr

E-Post

Tiiu Valdmaa

Osakonnajuhataja

 

517 5807

4807 

tiiu.valdmaa@pma.agri.ee  

Genadi Vassiljev

Nõunik

MATER, RMK uuendustööd, projekteerimistingimused

671 2617 501 3810

554 

genadi.vassiljev@pma.agri.ee

Tiina Tubli

Peaspetsialist

MAK, ühistud

5866 8974

4014 

tiina.tubli@pma.agri.ee  

 Ulvi Ingver Peaspetsialist MAK, ühistud   5866 8974  4014
ulvi.ingver@pma.agri.ee

Merly Kiisler

Peaspetsialist

kooskõlastused

5823 0530

4630 

merly.kiisler@pma.agri.ee  

Andres Uuk

Peaspetsialist

MAPIS, kasutuselevõtuaktid

5308 2586

4805

andres.uuk@pma.agri.ee 

Lauri Kirs

Peaspetsialist

GIS, arvelevõtmine, teostusjoonised

5302 4562

4333

lauri.kirs@pma.agri.ee

Heiki Pajur Nõunik maaparandushoid, järelevalve   5309 0378  4055 heiki.pajur@pma.agri.ee

Karoline Zilmer
(teenistussuhe peatunud)

Peaspetsialist maaparandushoiutööd, hanked 671 2627
  karoline.zilmer@pma.agri.ee
Eero Piirisalu
Peaspetsialist maaparandushoiutööd, hanked, GIS
   671 2627
  506 1493
 4203 eero.piirisalu@pma.agri.ee
  Nõunik        

 

ÜLDOSAKOND

Teaduse 2, 75501 Saku, Harjumaa

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

Mobiil
lühinr

E-Post

Tea Toom

Osakonnajuhataja 

 töö- ja teenistussuhted, värbamine ja valik

5301 6505

4505

tea.toom@pma.agri.ee 

Reet Harnak

Finantsnõunik

finantsarvestus

671 2608 524 4965

4965

reet.harnak@pma.agri.ee  

Priit Sohkin

Finantsjuht

eelarvestamine, finantsaruandlus

534 04215

4215

priit.sohkin@pma.agri.ee  

Merilyn Rannat
Peaspetsialist koolitus, personalitöö
5326 9736 4013 merilyn.rannat@pma.agri.ee

Annika Kubja

Nõunik

kommunikatsioon

5883 6975

4954 

annika.kubja@pma.agri.ee  

Katrin Leemet

Nõunik

dokumendihaldus, asjaajamine, arhiiv

512 5081

4635 

katrin.leemet@pma.agri.ee  

Vivika Klimenko

Peaspetsialist

asjaajamine, dokumendiringlus

671 2602 517 4227

4616 

vivika.klimenko@pma.agri.ee  

Merike Reinart Peaspetsialist haldus, töökeskkond,
töötervishoid
 5322 5206
 4001

merike.reinart@pma.agri.ee 

Piret Allas

Peaspetsialist

personal, tugiteenused

5340 8588

4588

piret.allas@pma.agri.ee

 

Nõunik

 

 

 

 

 

HARJU KESKUS

Teaduse 2, 75501 SAKU, Harjumaa      harju@pma.agri.ee

Nimi                   

Amet

Valdkond

 Telefon     

Mobiil
lühinr

E-Post

Sulev Taul

Keskuse juhataja

maaparandus

671 2666 513 6884

543

sulev.taul@pma.agri.ee  

Ene Kesa

Peaspetsialist

seemned, mahepõllumajandus

526 1865

4865

ene.kesa@pma.agri.ee  

Anneli Schults

Peaspetsialist

väetised, seemned, tuulekaer

515 7531

4531

anneli.schults@pma.agri.ee  

Tõnis Lepp

Peaspetsialist

maaparandus

6712 646 5341 4542

800

tonis.lepp@pma.agri.ee  

Taivo Toms

Peaspetsialist

maaparandus

5349 8686

4801

taivo.toms@pma.agri.ee  

Gunnar Pihl

Peaspetsialist

maaparandus

508 3633

4028

gunnar.pihl@pma.agri.ee  

Anu Isberg

Peaspetsialist

maaparandus

6712 616

 

anu.isberg@pma.agri.ee  

Tatjana Kuznetsova

Peaspetsialist

 taimekaitse

671 2651  5399 4239 

4003

tatjana.kuznetsova@pma.agri.ee

 

Peaspetsialist

 

 

 

 

 

Uus-Sadama 19/13, 10120 TALLINN    pp.tallinn@pma.agri.ee

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

Mobiil
lühinr

E-Post

Ragna Toom

Keskuse juhataja asetäitja

taimetervis

516 0967

4503

ragna.toom@pma.agri.ee   

Helje Vattula

Peaspetsialist

taimetervis

631 8503 5918 4167

4444

helje.vattula@pma.agri.ee

Kaja Pihla

Peaspetsialist

taimetervis

631 8503 5332 3071

4071

kaja.pihla@pma.agri.ee  

Mare Reial

Peaspetsialist

aiandustooted

631 8375 514 0845

4845

mare.reial@pma.agri.ee  

Kai Timmusk

Peaspetsialist

aiandustooted

631 8375 512 3167

4504

kai.timmusk@pma.agri.ee  

 Inga Luks

Peaspetsialist

taimetervis

5308 3961

4009

inga.luks@pma.agri.ee

 

Hoidla 6, 74115 MAARDU    pp.muuga@pma.agri.ee

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

Mobiil
lühinr

E-Post

Jelena Tasa

Juhtivspetsialist

taimetervis, aiandustooted

631 9624 5393 6760

4008

jelena.tasa@pma.agri.ee  

Natalja Nikuradze

Peaspetsialist

taimetervis, aiandustooted

631 9624 507 4233

4233 

natalja.nikuradze@pma.agri.ee  

Anne Laumets

Peaspetsialist

taimetervis, aiandustooted

631 9624 507 4233

4233

anne.laumets@pma.agri.ee

Silvi Vinkman Peaspetsialist taimetervis, aiandustooted 631 9624 507 4233 4233 silvi.vinkman@pma.agri.ee

Annely Arro

Peaspetsialist

taimetervis, aiandustooted

631 9624 507 4233

4233

annely.arro@pma.agri.ee

  Peaspetsialist        

 

HIIU-LÄÄNE KESKUS

Jaani 10, 90502 HAAPSALU      hiiu-laane@pma.agri.ee

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

Mobiil
lühinr

E-Post

Luule Varik

Keskuse juhataja

mahepõllumajandus, seemned

525 2996

4996 

luule.varik@pma.agri.ee  

Oliver Niils

Keskuse juhataja asetäitja

maaparandus

5387 9711

4208 

oliver.niils@pma.agri.ee  

Jaak Otisalu

Peaspetsialist

taimekaitse, taimetervis

5302 8397

4612 

jaak.otisalu@pma.agri.ee  

Sulev Sammel

Peaspetsialist

maaparandus

5341 4032

4023 

sulev.sammel@pma.agri.ee  

 

Peaspetsialist

 

 

 

 

 

Peaspetsialist

 

 

 

 

 

Leigri väljak 5, 92412 KÄRDLA

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

Mobiil
lühinr

E-Post

Helle Aasma

Peaspetsialist

mahepõllumajandus, taimekaitse

463 1490 510 4812

4490 

helle.aasma@pma.agri.ee  

Ingrid Metsvahi

Peaspetsialist

tuulekaer, mahepõllumajandus

511 4596

4596 

ingrid.metsvahi@pma.agri.ee  

 

JÕGEVA KESKUS

Ravila 10, 48306 JÕGEVA       jogeva@pma.agri.ee

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

Mobiil
lühinr

E-Post

Anu Seer

Keskuse juhataja

seemned, mahepõllumajandus

5333 9752

4752 

anu.seer@pma.agri.ee  

Ele Liivamägi

Keskuse juhataja asetäitja

maaparandus

524 5978

4627 

ele.liivamagi@pma.agri.ee   

Jüri Siirmäe

Peaspetsialist

tuulekaer, taimekaitse

516 5097

4197 

juri.siirmae@pma.agri.ee  

Kristi Välbe
(teenistussuhe peatunud)

Peaspetsialist

maaparandus

5307 9290

4804 

kristi.valbe@pma.agri.ee  

Margit Karu

Peaspetsialist

maaparandus

5837 0775

4352 

margit.karu@pma.agri.ee  

Marit Mõtus

Peaspetsialist

maaparandus

5193 2825

4002 

marit.motus@pma.agri.ee  

Kadri Alev

Peaspetsialist

taimetervis

5854 0844

4351 

kadri.alev@pma.agri.ee  

  Peaspetsialist        

Hillar Saarik

Peaspetsialist

 maaparandus

5331 6584

4010

  hillar.saarik@pma.agri.ee 

 

JÄRVA- RAPLA KESKUS

Kuusiku tee 6, 79511 RAPLA     jarva-rapla@pma.agri.ee

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

Mobiil
lühinr

E-Post

Imbi Silde

Keskuse juhataja

maaparandus

515 2070

545

imbi.silde@pma.agri.ee 

Marge Olju

Peaspetsialist

seemned, tuulekaer, mahepõllumajandus

525 2774

4774

marge.olju@pma.agri.ee  

Heli Aasmann

Peaspetsialist

tuulekaer, mahepõllumajandus

514 7207

4050

heli.aasmann@pma.agri.ee  

Ülle Andrespok

Peaspetsialist

taimekaitse, taimetervis

518 7875

4051

ulle.andrespok@pma.agri.ee  

Jüri Panga

Peaspetsialist

maaparandus

485 7734 5303 1620

4620

juri.panga@pma.agri.ee  

Peep Lohu

Peaspetsialist

maaparandus

485 7734 
5336 6086

4006

peep.lohu@pma.agri.ee 

 

Pärnu tn 58 , 72712 PAIDE 

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

Mobiil
lühinr

E-Post

Urmas Karu

Keskuse juhataja asetäitja

maaparandus

5346 0965

4027 

urmas.karu@pma.agri.ee  

Heli Vene

Peaspetsialist

seemned, tuulekaer, mahepõllumajandus

5333 0817

4817 

heli.vene@pma.agri.ee  

Salme Nõmmeste

Peaspetsialist

taimetervis, aiandustooted

504 1854

4128 

salme.nommeste@pma.agri.ee  

Theo Aasa

Peaspetsialist

maaparandus

505 3552

541 

theo.aasa@pma.agri.ee  

Marko Odraks

Peaspetsialist

maaparandus

527 8522

4500 

marko.odraks@pma.agri.ee  

Kristi Torp

Peaspetsialist

maaparandus

5866 6149

4017 

kristi.torp@pma.agri.ee  

 

Peaspetsialist