Prindi leht

MAAPARANDUSHOIUKAVAD

 

Maaparandushoiukava on maaparandussüsteemide hoiutöö sihipärseks korraldamiseks ja maaparandussüsteemi keskkonnakaitse rajatiste kavandamiseks koostatud planeerimisdokument.


Maaeluministri 15.07.2016 käskkirjaga nr 19 kinnitatud maaparandushoiukavad.Avalikustamise koosolekute protokollid 2015
Tallinn
Pärnu
Tartu

Avalikustamise koosolekutel osalejad 2015
Tallinn
Pärnu
Tartu


Maaparandushoiukava rakenduskava 2016


___________________________________________________________________________________

Varem kehtinud hoiukavad:


Vabariigi Valitsuse 12.juuli 2012.a. korraldusega nr 308 kinnitatud vesikondade (Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva)  maaparandushoiukavad
IDA-EESTI vesikonna maaparandushoiukava ja LÄÄNE-EESTI vesikonna maaparandushoiukava on koostatud alamvesikondade maaparandushoiukavade alusel. KOIVA vesikonnas alamvesikonnad puuduvad.  

Põllumajandusministri 7.veebruari 2012.a. käskkirjaga nr 19 kinnitatud alamvesikondade maaparandushoiukavad
Maaparandushoiukava (MPHK) alamvesikonnad on : VIRU, PEIPSI, VÕRTSJÄRVE; HARJU, MATSALU, PÄRNU ja  LÄÄNESAARTE. Alamvesikondade maaparandushoiukavad koosnevad 50 piirkonna  hoiukavast.  

Alljärgnevas osas on nimetatud varem kehtinud vesikondade ja alamvesikondade maaparandushoiukavad:

 Vabariigi Valitsuse 12.07.2012.a. korraldus nr 308

 Ida-Eesti vesikonna maaparandushoiukava

 Lääne-Eesti vesikonna maaparandushoiukava

 Koiva vesikonna maaparandushoiukava

 Põllumajandusministri 07.veebruari 2012.a. käskkiri nr 19

 1. Viru alamvesikonna maaparandushoiukava

 2. Peipsi alamvesikonna maaparandushoiukava

 3. Võrtsjärve alamvesikonna maaparandushoiukava

 4. Harju alamvesikonna maaparandushoiukava

 5. Matsalu alamvesikonna maaparandushoiukava

 6. Pärnu alamvesikonna maaparandushoiukava

 7. Läänesaarte alamvesikonna maaparandushoiukava

 Haldusjaotus maaparandushoiukavades

 Alamvesikondade piirkondade kaart

 Alamvesikondade piirkondade loetelu

 Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad

 Maaparandushoiukavade eelnõude avalikustamine 2011.a.