Prindi leht

MAAPARANDUSÜHISTUD


Maaparandusühistu on maaparandushoiutööde ühiseks korraldamiseks asutatud eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmed on ühe või mitme tervikliku maaparandussüsteemi omanikud.

Enne 01.01.2019.a. asutatud maaparandusühistu, kes soovib jätkata tegevust maaparandusühistuna 2019.a. alguses jõustunud maaparandusseaduse tähenduses, viib oma põhikirja ja tegevuse uue maaparandusseaduse nõuetega vastavusse.

Maaparandusühistu andmed kantakse maaparandusühistute registrisse, mis on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri osa. Maaparandusühistute registrit peab ja registri kandeid teeb Tartu Maakohtu registriosakond.

Maaparandusühistu registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot ning kantud andmete muutmise ja täiendamise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

Enne 01.01.2019.a. kehtinud maaparandusseaduse alusel asutatud maaparandusühistu, kes ei kujunda ennast ümber maaparandusühistuks 2019.a. alguses jõustunud maaparandusseaduse tähenduses, jätkab tegevust mittetulundusühinguna ning muudab oma nime ja põhikirja 2019.a. 31.detsembriks, arvestades maaparandusseaduse ja mittetulundusühingute seadusest tulenevaid nõudeid.


Maaparandussüsteemi hooldustööde tegemiseks koostatakse hooldustööde aastakava. Järgnevas osas on toodud hooldustööde aastakava koostamise näidis.

 Maaparandusühistute tegevuse jätkamine uue maaparandusseaduse alusel

 Maaparandussüsteemi hooldustööde aastakava koostamise NÄIDIS

 Maaparandusühistute nimestik 31.12.2018.a.

 Maaparandusühistud maakonniti 31.12.2018.a.

 Maaparandusühistud aastate kaupa 2006-2018