Prindi leht

MAAELU ARENGUKAVA 2007-2013 MEEDE 1.8 "PÕLLU- JA METSAMAJANDUSE INFRASTRUKTUUR"


Euroopa Liit toetab maaparandussüsteemi kuuluvate rajatiste rekonstrueerimist, uuendamist ja ehitamist "Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013" meetme 1.8 "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur" kaudu.


1. Osas  "Juhendid ja statistilised näitajad" on toodud juhendmaterjalid toetuse taotlejatele ja statistilised näitajad toetuste kohta aastate lõikes.


2. Osas "Dokumentide vormid" on toodud Põllumajandusministri 27.05.2010.a. määruse nr 65 lisade vormid.