Prindi leht

MAAPARANDUSALAL TEGUTSEVATE ETTEVÕTJATE REGISTER (MATER)Sisene  
Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri   avalehele

Maaparandusseaduse § 35 kohaselt on maaparandusalal tegutsemiseks ettevõtja kohustus majandustegevusteate esitamine.

NB !    I) 01.01.2019.a. jõustunud maaparandusseaduse § 95 lg 2 sätestab, et ettevõtja heaks töötav majandustegevusteate vastutav spetsialist esitab Põllumajandusametile kinnituse oma õigussuhte (lepinguline) kohta ettevõtjaga 30.aprilliks 2019.a.

MATER majandustegevusteate vastutava spetsialisti õigussuhte kinnituse esitamata jätmisel Põllumajandusamet 02.05.2019.a. tunnistab kehtetuks vastutava spetsialisti andmed. Kui nimetatud isik on ainuke ettevõtja vastutav spetsialist, tunnistatakse kehtetuks ettevõtja andmed.

II)  Põllumajandusamet soovitab majandustegevusteate vastutava spetsialiti õigussuhe ja ettevõtja andmete õigsuse kinnitus 2019.a. esitada üheaegselt vastaval vormil (esitatud lehekülje alaosas) e-posti teel aadressil  genadi.vassiljev@pma.agri.ee   Nimetatud kinnituse allkirjastavad  digitaalselt vastutav(ad) spetsialist(id) ja ettevõtja juhatuse liige.

III) Maaparanduse omanikujärelevalve ala vastutavaks spetsialistiks võib olla isik, kellel on kõrgharidus. Maaparanduse omanikujärelevalvet tegeva isiku andmed peavad olema maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris (MATER).


MATER-sse kantud ettevõtja majandustegevuse registreeringu kood koosneb maaparandusalale viitavatest tähtedest (näiteks ME- maaparandussüsteemi ehitustöid tegev ettevõtja) ja registreerimise numbrist (näiteks 0099-00).


Maaparandusalal tegutsevad ettevõtjad saavad esitada majandustegevusteate Maaeluministeeriumi kliendiportaali  https://portaal.agri.ee/
või Eesti teabevärava  eesti.ee  kaudu
ning selle eest ei tule tasuda riigilõivu.  

Kui majandustegevusteade esitatakse muul viisil kui ühtse kontaktpunkti kaudu (e-posti teel digitaalallkirjaga, posti teel, käsipost), tasutakse riigilõiv 10 eurot.


Majandustegevusteatele vastutava spetsialisti lisamiseks tuleb esitada majandustegevusteade, mille allkirjastavad digitaalselt vastutav spetsialist ja juhatuse liige.

MATER andmed maakondade lõikes on toodud failis "Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri andmed maakondade kaupa"

   


Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus

Registri pidamise eesmärk on anda avalikkusele teavet maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate kohta ning võimaldada nende tegevuse üle arvestuse pidamist ja järelevalve teostamist.
Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri majandustegevuse teate esitamise ja registri andmete muutmise  juhend ja vormid (teade, muutmine, kinnitus) on toodud alljärgnevas osas.  Majandustegevuse teate esitamise muul viisil kui ühtse kontaktpunkti (eesti.ee) kaudu riigilõivu tasumise andmed on toodud  SIIN


MATER ettevõtjate andmed on esitatud allpool asuvas failis "Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri andmed maakondade kaupa (8 tabelit)". Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri andmed maakondade kaupa (8 tabelit)

 Maaparandusalal tegutseva ettevõtja majandustegevuseteate esitamise juhend

 Maaparandusalal tegutseva ettevõtja majandustegevuseteate esitamise vorm

 MATER majandustegevusteate andmete muutmise teate vorm

 MATER majandustegevuse peatamise ja taastamise ning majandustegevusteate andmete kustutamise vorm

 MATER majandustegevusteate andmete õigsuse ja vastutava spetsialisti kinnituse vorm 2019