Prindi leht

MAAPARANDUSALAL TEGUTSEVATE ETTEVÕTJATE REGISTER (MATER)Sisene  
Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri   avalehele

Maaparandusseaduse § 27 kohaselt on maaparandusalal tegutsemiseks ettevõtja kohustus majandustegevusteate esitamine.
 

Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registrisse(MATER) kantud ettevõtja majandustegevuse registreeringu kood koosneb maaparandusalale viitavatest tähtedest (näiteks ME- maaparandussüsteemi ehitustöid tegev ettevõtja) ja registreerimise numbrist (näiteks 0099-00).


Maaparandusalal tegutsevad ettevõtjad saavad esitada majandustegevusteate Maaeluministeeriumi kliendiportaali  https://portaal.agri.ee/
või Eesti teabevärava  eesti.ee  kaudu
ning selle eest ei tule tasuda riigilõivu.  

Kui majandustegevusteade esitatakse muul viisil kui ühtse kontaktpunkti kaudu (e-posti teel digitaalallkirjaga, posti teel, käsipost), tasutakse riigilõiv 10 eurot.
NB !  Majandustegevusteate andmete õigsuse kinnitus esitatakse ettevõtjaportaali väliselt Põllumajandusametile vastaval vormil  e-posti teel digiallkirjaga või paberkandjal. Tähtaeg oli 30.06.2018.a.

MATER andmed maakondade lõikes on toodud failis "Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri andmed maakondade kaupa".

 Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus

Registri pidamise eesmärk on anda avalikkusele teavet maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate kohta ning võimaldada nende tegevuse üle arvestuse pidamist ja järelevalve teostamist.
Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri majandustegevuse teate esitamise ja registri andmete muutmise  juhend ja vormid (teade, muutmine, kinnitus) on toodud alljärgnevas osas.  Majandustegevuse teate esitamise muul viisil kui ühtse kontaktpunkti (eesti.ee) kaudu riigilõivu tasumise andmed on toodud  SIIN


MATER ettevõtjate andmed on esitatud allpool asuvas failis "Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri andmed maakondade kaupa (8 tabelit)". Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri andmed maakondade kaupa (8 tabelit)

 Maaparandusalal tegutseva ettevõtja majandustegevuseteate esitamise juhend

 Maaparandusalal tegutseva ettevõtja majandustegevuseteate esitamise vorm

 MATER majandustegevusteate andmete muutmise teate vorm

 MATER majandustegevuse peatamise ja taastamise ning majandustegevusteate andmete kustutamise vorm

 MATER majandustegevusteate andmete õigsuse kinnituse vorm