Prindi leht

MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE REGISTER (MSR)

Sisene   Maaparandussüsteemide registri    avalehele
 Maaparandussüsteemide registri põhimäärus


Registri pidamise eesmärk on ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate hoonete ja rajatiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.
Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.


Maaparandussüsteemide näitajate aruanded (raportid) 

Seisuga 31.12.2018.a. on Eesti kuivendatud maa pindala 1368786 ha, millest kuivendatud põllumaa  639945 ha ja kuivendatud metsamaa 728841 ha.


   
Maa-ameti geoportaali kaardiserveris on "Maaparandussüsteemide kaardirakendus"

 Otselink avalikule rakendusele: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver/Maaparandussusteemide-kaardirakendus-p414.html

 
Kaardirakenduses on võimalik kaardiobjekte otsida maaparandussüsteemi koodi, maaparandusehitise nime ja koodi, eesvooluks oleva veejuhtme nime,  maaparandussüsteemi  kui kitsendusi põhjustava objekti välise tunnuse ja katastriüksuse tunnuse alusel. Kaardipilte on võimalik välja trükkida  või salvestada png, pdf ja html vormis. Kuivendatud maa andmed seisuga 21.02.2017.a.

 BNS 10.03.2017.a. Maaparanduse 575000-eurone IT-süsteem valmib aasta esimeses pooles

 Põllumajandusministeerium, 26.05.2011. Valminud on maaparandussüsteeme kajastav veebikaart

 Maaparandussüsteemide määratlemine ja maaparandussüsteemide register