Prindi leht

Dokumendivormid


 Taotlus seemnete sertifitseerimiseks

 Taotlus seemnete sertifitseerimiseks (inglise keeles)

 Andmed tunnustatavate seemnepõldude kohta

 Andmed seemneproovi võtmiseks ja etikettide saamiseks

 Taotlus imporditava või EL liikmesriigist sissetoodud seemnest järelkontrolli proovi võtmiseks

 Andmed etikettide tellimiseks ümberpakendamisel

 Taotlus kordusidanevuse proovi võtmiseks

 Söödakultuuride seemne väikepakendisse pakendamise teatis

 Söödakultuuride seemnete segu partii tootmise teatis

 Teatis söödakultuuride seemnesegude Eestis turustatud kogustest

 Andmed säilitussordi seemnepõldude kohta

 Teatis säilitussordi seemne turustatud kogustest

 Taotlus säilitussordi seemnepartiist proovi võtmiseks

 Teatis sertifitseeritava taimeliigi seemne impordist

 Seemnepartii laos märgistamise näidis

 Söödakultuuride seemnesegude tootmise kontrolli protokoll

 Seemnete turustamise kontrolli protokoll

 Seemneproovi võtmise protokoll

 Analüüsi tellimusleht

 Põldtunnustamise protokoll

 Köögiviljakultuuride põldtunnustamise protokoll

 Seemnete pakendamise kontrolli protokoll

 Lisaleht

 Seemnepartiide järelkontrolliks saadetava materjali kaaskiri

 Järelkontrolli katse aruanne

 Analüüsiprotokolli näidis

 Seemneetiketi näidis pakendamisloa taotluse juurde

 Köögivilja standardseemne, säilitussordi seemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi pakendamise teatis

 PMA-MTA koostöölepe

 Juhise abitabel

 Kasutusjuhend_seemnete sertifitseerimise taotluse esitamine Portaalis

 Kvaliteedinõuetele mittevastavad seemnepartiid

 Andres Mäe_sordiaretus_1

 Andres Mäe_sordiaretus_2

 Juhend_põldtunnustamise taotluse sisestamine PMAIS-i

 Turvakleebis

 seemneproovi etikett

 Taotlus tegevusloa saamiseks

 Põldtunnustamise kokkuvõte_Piia Puusepp_15.10.19

 Sordikaitse 15.10.2019

 Tuulekaera järelevalve2019_15.10.19

 UUED SUUNAD SORDIARETUSES

 RNQP

 Liblikõielisted heintaimed_A.Bender 2019