Prindi leht

Seemnete sertifitseerimise toimingute eest tasumine alates 01.01.2020


Sertifitseerimise taotleja tasub põldtunnustamise, proovivõtmise ja seemnete analüüsimise eest arve alusel.

Põllumajandusameti ametniku poolt tehtava põldtunnustamise ja proovivõtmise eest tasub taotleja riigilõivu.


Riigilõivuseadus
§ 244 Seemne sertifitseerimine ja pakendamine


Põldtunnustamise eest tasutakse riigilõivu:

1)   teraviljakultuuri liigi, õli- ja kiukultuuri liigi, põldoa ja -herne, peedi ning köögiviljakultuuri liigi puhul 14 eurot hektari kohta
2)
söödakultuuri liigi, välja arvatud põldoa ja -herne puhul 7 eurot hektari kohta.


Seemneproovi võtmise eest tasutakse riigilõivu
1) teraviljakultuuri liigi, õli- ja kiukultuuri liigi, põldoa ja -herne, peedi ning köögiviljakultuuri liigi puhul 100 eurot ühe proovi kohta ja lisaks 75 eurot iga järgmise seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama proovivõtmise korra ajal
2)  söödakultuuri liigi, välja arvatud põldoa ja -herne puhul 50 eurot ühe proovi kohta ja lisaks 35 eurot iga järgmise seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama proovivõtmise korra ajal.


Põldtunnustamise või proovivõtmise eest käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata liigi puhul või muul eesmärgil kui seemnete sertifitseerimiseks tasutakse riigilõivu käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud köögiviljakultuuri liigi kohta sätestatud määra kohaselt


Riigilõivust vabastus

Riigilõivuseaduse § 34. Põllumajandusameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

  • Riigilõivu ei võeta sertifitseerimise eesmärgil põldtunnustamise või seemneproovi võtmise eest, kui seda teeb isik, kellel on põldtunnustamise või seemneproovi võtmise tegevusluba, või isik, kelle ettevõttes võetakse seemneproove automaatse proovivõtmisseadmega.
  • Riigilõivu ei võeta sertifitseerimise eesmärgil söödakultuuri, välja arvatud põldoa ja -herne, ning köögiviljakultuuri supereliitseemne ja eliitseemne kategooria seemne põldtunnustamise või seemneproovi võtmise eest, samuti sertifitseerimise eesmärgil supereliit- ja eliitkategooria seemnekartuli kvaliteedi määramiseks mugulaproovi võtmise ja visuaalse analüüsimise eest, kui seda teeb Põllumajandusamet.
  • Riigilõivu ei võeta geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehes hoidmise ja geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemnete sertifitseerimise eest.

Riigilõivu ettenähtud suuruses tasumata jätmise korral ei väljasta PMA toiminguga kaasnevaid dokumente.

Riigilõivu tasumine

Saaja: Rahandusministeerium


Arveldusarve:
  •    SEB Pank EE891010220034796011
  •   Swedbank EE932200221023778606
  •   LHV Pank EE777700771003813400     
  •    Luminor Bank EE701700017001577198

Viitenumber 2900082168

Selgitus: toimingu nimetus ja ettevõtte nimi, kelle eest riigilõivu tasutakse