Prindi leht

Riiklik väetiseregister

 
Väetiseregistrisse sisenemiseks vajuta allolevale lingile:

VäetiseregisterVäetiseregister on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu, mille pidamise eesmärk on turustamisotstarbeliste väetiste ning väetiste käitlejate ja nende tegevusvaldkondade kohta andmete kogumine ja süstematiseerimine, et võimaldada ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist.

Väetise käitlemiseks peab esitama majandustegevusteate Põllumajandusametile. Väetise käitlemine on väetise turustamisotstarbeline tootmine, pakendamine, märgistamine, Eestisse toimetamine ja turustamine.

Majandustegevusteadet ei pea esitama käitleja, kes ostab väetise või saab väetise muul viisil teiselt käitlejalt, kes on selle väetise kohta majandustegevusteate juba esitanud.

Majandustegevusteate saab esitada elektrooniliselt Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu või paberkandjal Põllumajandusameti (PMA) taimekaitse ja väetise osakonnale. Majandustegevusteate esitamisel tuleb tasuda riigilõiv.

Teate esitamisel muul viisil kui Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu tuleb tasuda täiendav riigilõiv.