Prindi leht

Puiduettevõtete nõuetele vastavaks tunnistamine (ISPM 15)

Vastavusmärgiga võib märgistada ainult sellist puidust pakkematerjali, puitu või muud objekti, mis on läbinud rahvusvahelise  fütosanitaarmeetmete standardis ISPM 15  lisas 1 nimetatud töötlemisviisi.

Ettevõtte, kes soovib töödelda, parandada ja märgistada puidust pakkematerjali, puitu või muud objekti vastavalt standardile ISPM 15, peab omama vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba.

Ettevõtetel on võimalik Põllumajandusametilt taotleda puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba.

Tegevusluba väljastatakse ettevõttele, kes:

  • märgistab puidust pakkematerjali või puitu
  • parandab ja märgistab puidust pakkematerjali
  • töötleb ja märgistab puidust pakkematerjali või puitu 

Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotlemisel tuleb taotluse juurde lisada ettevõtte enesekontrolliplaan.


Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasub ettevõtja riigilõivu 320 eurot.


Taotlus esitatakse Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.

Juhendi taotluse esitamiseks leiate siit.


Ettevõtete nimekiri, kes tegelevad puidust pakkematerjali ja puidu kuumtöötlemisega ning  kuumtöödeldud puidust valmistatud pakkematerjali tootmise, parandamisega ja märgistamisega vastavalt
standardile ISPM 15.  

National list of authorised wood packaging material/heat treatment companies using ISPM 15 mark.