Prindi leht

Puiduettevõtete nõuetele vastavaks tunnistamine (ISPM 15)

Eesti ettevõtetel on võimalik Põllumajandusametilt (PMA) taotleda puidukuivatite nõuetele vastavaks tunnistamist ja vastavusmärgi HT kasutamise õigust, et puidust toodete ja puidust pakkematerjali ekspordil kolmandatesse riikidesse oleks täiedetud rahvusvahelisest fütosanitaarmeetmete standardist ISPM 15 tulenevad nõuded.

Vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/120/EL ei ole taimekaitsevahendites metüülbromiid toimeainena lubatud ning selle kasutamine on Euroopa Liidus keelatud.

Vastavusmärgi HT kasutamise õiguse saamiseks peab isik esitama PMA-le  taotluse koos ettevõtte enesekontrolliplaaniga. Enne PMA poolt nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse väljastamist tuleb ettevõttel tasuda riigilõiv taimetervise registrisse kandmise eest.

Enne taotluse koostamist soovitame põhjalikult tutvuda taotlemise tingimustega ja puidukuivatile, pakkematerjali tootmisele ning  vastavusmärgiga märgistamisele kehtestatud nõuetega. Taotlusdokumentide koostamisel on abiks juhendmaterjal
   
Vastavalt rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standardile ISPM nr 15 on Põllumajandusameti poolt nõuetele vastavaks tunnistatud puidu kuumtöötlemisega ja kuumtöödeldud puidust pakkematerjali tootmisega ning parandamisega tegelevate ettevõtete nimekirjaga võimalik kõigil tutvuda.

National  list of authorised wood packaging material/heat treatment companies using ISPM 15 mark.  
According to European Commission Decision 2011/120/EU use of methyl bromide is prohibited in European Union.