Prindi leht

Import ja fütosanitaarne piirikontroll

Enne taimede ja taimsete saaduste Eestisse toimetamist tuleks uurida sisseveo tingimusi. Mõnede taimede, taimsete saaduste sissevedu on kolmandatest riikidest keelatud.
Taimetervise kontrollile kuuluvad taimed, taimsed saadused ja muud objektid peavad olema Eestisse toimetamisel varustatud fütosanitaarsertifikaadiga. Sisseveol taimetervise kontrollile kuuluvad taimi ja taimseid saadusi on lubatud Eestisse tuua ainult selleks ette nähtud piiripunkti kaudu. Kauba saabumisest tuleb kirjalikult teavitada Põllumajandusameti  piiripunkti ametnikku vähemalt 24 tundi ette või, kui see pole võimalik, viivitamata pärast veovahendile laadimist.
  

Kauba saabumisest on võimalik teavitada TRACES NT (Trade Control and Expert System NT) kaudu esitades Ühtse sisseveodokumendi taimsetele saadustele (ÜSTD-TS I osa). Eelteatise esitamiseks peavad taimetervise kontrollile kuuluvate taimede ja taimsete saaduste importimisega tegelevad ettevõtted olema registreeritud TRACES NT-s ning omama ligipääsu TRACES NT andmesüsteemile. Peale ligipääsu saamist võib TRACES NT-t kasutades esitada eelteatisi kõikidele EL piiripunktidele. Juhend on leitav siit.
Ligipääs TRACES NT veebilehele: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
 
E-KAUBANDUS - enne tellimuste vormistamist ja ostu sooritamist väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike selgitage välja ning veenduge, et toote pakkuja varustab taimed/taimsed saadused nõuetekohase fütosanitaarsertifikaadiga, mis kinnitab taimetervise nõuetele vastavust.

Sisseveol läbiviidud kontrolltoimingute eest tuleb tasuda järelevalvetasu vastavalt kehtestatud korrale.


 Reisija meelespea

 Orhideede Eestisse toimetamisest reisijate pagasis

 Orhideede Eestisse toimetamisest reisijate pagasis (vene keeles)

 Ohtlike taimekahjustajate leviku risk Venemaalt sisseveetava puiduga (infoleht)

 Pomacea tigude sissetoomise keeld