Prindi leht

Eksport ja fütosanitaarsertifikaat

Taimede ja taimsete saaduste  väljaveo planeerimisel tuleks esmalt kontrollida, kas need kuuluvad sihtriigis taimetervise kontrollile ning vajavad seetõttu fütosanitaarsertifikaati. 
Fütosanitaarsertifikaat on taime, taimse saaduse või muu objekti taimetervisenõuete kohasust tõendav dokument, mis väljastatakse Põllumajandusameti poolt  rahvusvaheliselt kehtestatud nõuete kohaselt nende Eestist EL välisesse riiki toimetamise korral.

TAOTLE FÜTOSANITAARSERTIFIKAATI KLIENDIPORTAALIS
JUHEND

NB! Ekspordipiirangud Venemaale
Põllumajandusamet teavitab, et alates 1. juulist 2013 on Venemaa kehtestatud ajutise sisseveokeelu kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit seemne- ja tarbekartulile ning istutusmaterjalile. Eeltooduga seoses ei toimu ka fütosanitaarsertifikaatide väljastamist nimetatud kaubasaadetistele.

Alates 20. augustist 2014 kehtestas Vene Föderatsioon sisseveokeelu puu- ja juurviljadele ning pähklitele Euroopa Liidust, USAst, Austraaliast, Kanadast ja Norrast. Eelnimetatud nõudest kinnipidamiseks nimetatud kaupadele Põllumajandusamet fütosanitaarsertifikaate ei väljasta.
 
27. juulil 2015 avaldas Vene Föderatsiooni veterinaaria ja fütosanitaaria järelevalve teenistus (Rosselhoznadzor) teabe lõikelillede sisseveopiirangute kohta, millele tuginedes ei väljasta Põllumajandusamet võimalike kauplemistõrgete ärahoidmiseks fütosanitaarsertifikaate teistest EL liikmesriikidest pärit lõikelilledele. Nõuded sisseveetavale fütosanitaarkontrollile kuuluvale kaubale kehtestab rahvusvaheliste reeglite kohaselt sihtriik ehk riik, kuhu kaupa toimetatakse.
 
Euraasia Majandusühenduse (Venemaa, Valgevene, Kasahstan, Kõrgõstan, Armeenia) territooriumile taimede ja taimsete saaduste toimetamisel on kehtestatud kord ning määratletud fütosanitaarse kontrollile kuuluvate kaupade nomenklatuur. Kõrge taimetervisliku riskiga kaupadele nõutakse fütosanitaarsertifikaadi olemasolu.
Euraasia Majandusühenduse (ЕAЭС) karantiinsete taimekahjustajate nimekiri.