Prindi leht

Taimetervise register

Taimetervise register on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu, mille eesmärgiks on ohtlikest taimekahjustajatest vaba taimede ja taimsete saaduste käitlemise tagamine.

Registrisse sisenemiseks vajuta allolevale lingile:

TAIMETERVISE REGISTER

Majandustegevuse teate taimetervise registrisse kandmiseks peab esitama ettevõtja, kes tegeleb alljärgnevate tegevusaladega:

  • toodab, ladustab, pakendab või turustab lille- ja mugulsibulaid; viljapuude, dekoratiiv- ja marjakultuuride, köögiviljade istutus- ja paljundusmaterjali; seemne- ja tarbekartulit; sööda- ja suhkrupeedi taimi; tsitrusvilju lehtede ja viljavartega; kastani ja plaatani toorpuitu ja puukoort
  • taimede ja taimsete saaduste ekspordiga Eestist EL-i välisesse riiki
  • impordib taimetervise kontrolli alla kuuluvaid taimi ja taimseid saadusi EL-i välisest riigist Eestisse
  • seemnete pakendamisega: 
    - teravilja-, söödakultuuride-, õli- või kiudtaimede-, peedi- või köögiviljakultuurid
    - köögivilja-, söödakultuuride või peedi seemnete väikepakend
    - teravilja-, sööda-, või köögiviljakultuuride, õli- või kiudtaimede seemnesegud
Majandustegevusteate saab esitada elektrooniliselt Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu või paberkandjal Põllumajandusameti (PMA) taimetervise ja aianduse osakonnale või asukohajärgsele PMA maakonna keskusele.
Majandustegevusteade tuleb täita vastavalt etteantud juhisele ja tasuda riigilõiv.
Teate esitamisel muul viisil kui Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu tuleb tasuda täiendav riigilõiv.

Taimetervise registrisse kantud isiku kohustused: 

 TARBEKARTULI TOOTMINE JA TURUSTAMINE INFOVOLDIK