Prindi leht

Taimepass

Taimepass on Euroopa Liidu sisesel turul taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liikumisel kasutatav taimetervisenõuete kohasust tõendav dokument või ametlik märgistus. Taimepassiga varustatavate taimede nimekiri ja taimepassile esitatavad nõuded on kehtestatud põllumajandusministri määrusega.
PMA osutab taimepassi väljastamise ja taimepassi väljastamise õiguse teenust vastavalt teenuse standardis kirjeldatud korrale. Taimepasside väljastamiseks peab taimetervise registrisse kantud isik esitama sellekohase taotluse  PMA-le   ning tasuma riigilõivu.

Taimepassi väljastamise õigust saab taotleda isik, kes ei ole kalendriaasta jooksul rikkunud taimekaitseseadust ja selle alusel kehtestatud õigusakte. Taimepassi väljastamise õiguse saamiseks tuleb esitada taotlus PMA-le  ning tasuda riigilõiv.

Taotluse taimepasside saamiseks saab esitada ka läbi Kliendiportaali.

Taimepasside väljastamise õigust omavate isikute kohta leiate infot taimetervise registrist.
 Taimepassi kasutamine Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises kaubavahetuses

 Taimepassi väljastamise ja kasutamise juhend tootjale, turustajale 2015

 Taimepassi väljastamine ja taimepassi väljastamise õiguse andmine

 TAIMEPASS INFOVOLDIK

 Taimepass alates 14.12.2019