Prindi leht

Puidust pakkematerjal

Puidust pakkematerjal on korduvkasutuses ja sageli ringleb erinevate riikide vahel. Rahvusvahelises kaubavahetuses kasutatav puidust pakkematerjal peab olema vaba ohtlikest puidukahjustajatest, töödeldud ja päritolu tuvastamiseks vastavusmärgiga märgistatud. Vastavusmärgil peab olema IPPC logo (viljapea), päritoluriigi tähis, tootja/töötleja number ja töötlemise tähis (HT – kuumtöötlus,MB – fumigeerimine metüülbromiidiga või DH-dielektriline töötlus). Vastavad nõuded nii okas- kui lehtpuupuidust pakkematerjalile on kehtestatud Rahvusvahelise Fütosanitaarmeetmete Standardiga ISPM 15 (inglise keelne), ISPM 15 (eesti keelne tõlge), ISPM 15 (vene keelne tõlge).
   
Enne kauba väljasaatmist Eestist tuleb alati veenduda, kas sihtriik on ISPM 15 standardit rakendanud ja nõuab puidust pakkematerjali vastavusmärgiga märgistamist.
Enne kauba Eestisse toimetamist on vajalik kontrollida nõudeid puidust pakkematerjali sisseveole.   

Nõuetekohase puidust pakkematerjali kasutamine aitab vältida ohtlike metsakahjustajate (näiteks männi-laguuss, aasia sikk jt) levikut. Männi-laguuss (Bursaphelenchus xylophilus) toitub vaigukäikude epiteelirakkudest, soodsatel tingimustel paljuneb kiiresti ja nematoodid levivad üle kogu puu. Okkad muutuvad pruuniks, puu kuivab ja sureb.  Põhiperemeestaimeks on mänd, kuid nematood nakatab ka teisi okaspuuliike. Aasia sikk (Anoplophora glabripennis) kahjustab erinevaid lehtpuuliike (näiteks vaher, paju, kask jne) elab puu tüves ja võras ning närib puitu suuri käike ja auke, mille tulemusena puu sureb.