Prindi leht

Karantiinsed taimekahjustajad

Karantiinne taimekahjustaja on taimekahjustaja, mis on taimedele eriti ohtlik põhjustades suurt majanduslikku kahju ning mida meie territooriumil ei esine või levik on väga piiratud ning mille suhtes on vaja võtta kasutusele tõrjemeetmed.

Prioriteetne taimekahjustaja on karantiinne taimekahjustaja, mille potentsiaalne majanduslik, sotsiaalne või keskkonnamõju on Euroopa Liidu territooriumile eriti tugev.

Prioriteetsete taimekahjustajate suhtes  tuleb avalikkust teavitada, läbi viia iga-aastaseid seireid, koostada  situatsiooniplaane ning mängida need läbi simulatsiooniõppustel.

Kaitstava piirkonna karantiinne taimekahjustaja on taimekahjustaja, mille suhtes on vaja tõrjemeetmeid kasutusele võtta üksnes Euroopa Liidu ühe või mitme osa territooriumil.

Kaitstav piirkond on Euroopa Komisjoni poolt määratud piirkond, kus ohtlik taimekahjustaja ei ole kohastunud ega esine, kuid kus on oht selle levimiseks soodsate ökoloogiliste tingimuste või teatud põllu- ja metsakultuuride tõttu ning mille suhtes on vaja tõrjemeetmeid kasutusele võtta üksnes ELi ühe või mitme osa territooriumil.

 Viljapuu-bakterpõletik (Kaitstav piirkond) - Erwinia amylovora

 Xylella fastidiosa - Xylella fastidiosa

 Männi-laguuss - Bursaphelenchus xylophilus

 Tamme-äkksurm - Phytophthora ramorum

 Kollane ja valkjas kartuli-kiduuss - Globodera pallida, Globodera rostochiensis

 Aasia sikk - Anoplophora glabripennis

 Hiina sikk - Anoplophora chinensis

 Saperda candida - Saperda candida

 Aromia bungii - Aromia bungii

 Agrilus anxius - Agrilus anxius

 Saare-salehundlane - Agrilus planipennis

 Polygraphus proximus - Polygraphus proximus

 Epitrix spp. - Epitrix spp.

 Conotrachelus nenuphar - Conotrachelus nenuphar

 Diabrotica barberii - Diabrotica barberii

 Acrobasis pirivorella - Acrobasis pirivorella

 Virsikumähkur - Carposina sasakii

 Dendrolimus sibiricus - Dendrolimus sibiricus

 Rhagoletis pomonella - Rhagoletis pomonella

 Palmiripslane - Thrips palmi

 Tubakakarilane (EL-i välised pop.) - Bemisia tabaci

 American plum line pattern virus - American plum line pattern virus

 Nacobbus aberrans - Nacobbus aberrans

 Pantoea stewartii subsp. stewartii - Pantoea stewartii subsp. stewartii