Prindi leht

Taimetervis

 

 
Taimetervise osakond haldab taimetervise riiklikku registrit ning korraldab ohtlike kahjustajate seirete läbiviimist ja kohustuslike tõrjemeetmete rakendamist, taimede ja taimsete saaduste sisse- ja väljaveo nõuetele vastavuse kontrolli  ning nende tootmise ja turustamise riiklikku järelevalvet, puiduettevõtete nõuetele vastavaks tunnistamist (ISPM 15 erimärgistus) ja riiklikku järelevalvet,taimse paljundus- ja istutusmaterjalitootmise ja turustamise riiklikku järelevalvet ning seemnekartuli sertifitseerimist, taimepasside väljastamist ja väljastusõiguse andmist, Eestisse ohtlike kahjustajate sissetoomise erilubade väljastamist. Osakond osaleb ka ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetuse taotluste kontrollimises.

Taimetervise valdkonda reguleerib Eestis taimekaitseseadus ning taimede paljundamise ja sordikaitse seadus. Teised  taimetervise valdkonda reguleerivad seadused ja nende rakendusaktid, määrused ning otsekohalduvad EL õigusaktid, täpsemad viited seadustele, Vabariigi Valitsuse ning ministri määrustele ja EL õigusaktidele on välja toodud seadusandlust kirjeldavas osas.