Prindi leht

Taotlemine

 
  • Elektrooniline taotlemine- uue taimekaitsevahendi turule lubamise, vastastikuse tunnustamise või erandkorras kasutamise loa taotluse saab esitada elektrooniliselt PPPAMS taotluste menetlemise süsteemis.
  • Taimekaitse vahendi turustaja või väga mürgiste taimekaitsevahendite Eestisse toimetaja ja kasutaja registreerimine- ettevõtja, kes soovib taimekaitsevahendeid Eestis turustada või väga mürgiseid taimekaitsevahendeid Eestisse toimetada ja kasutada, peab taimekaitsevahendite registrisse kandmiseks esitama taotluse ja tasuma riigilõivu. Taotluseid saab esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu: https://portaal.agri.ee/. Kliendiportaali saab siseneda ID-kaardi või mobiil ID-ga.


Dokumendivormid:

 Taimekaitsevahendite registri kandemuutuse taotlus

 Taimekaitsevahendi erandkorras kasutamise loa taotlus

 Loa kehtivuse laiendamise taotlus vähe levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamiseks