Prindi leht

Taimekaitsevahendite register

Taimekaitsevahend peab Eestis turustamiseks ja kasutamiseks vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele ega tohi nõuetekohase kasutamise korral olla ohtlik inimesele või keskkonnale. Turustada ja kasutada on lubatud 14. juunist 2011 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt Eestis turulelaskmise loa saanud või enne seda taimekaitseseaduse alusel turule lubatud taimekaitsevahendit. Sellised vahendid on kantud taimekaitsevahendite registrisse.

Registrisse sisenemiseks vajuta allolevale lingile:

TAIMEKAITSEVAHENDITE REGISTER (alates 01.12.2017)


Eestis turustamiseks ning kasutamiseks lubatud taimekaitsevahendite ja kasvuregulaatorite nimekiri muutub pidevalt. Sellesse lisandub uusi taimekaitsevahendeid ja sealt kustutatakse olemasolevaid. Samuti võivad muutuda taimekaitsevahendi või kasvuregulaatori kasutustingimused. Jooksvalt uuendatud infot turule lubatud taimekaitsevahendite ja nende kasutustingimuste kohta leiate ülalnimetatud taimekaitsevahendite registrist ja jooksva aasta jooksul tehtud muudatused on avaldatud kuude lõikes eraldi alammenüüs muudatused taimekaitsevahendite registris 2018. ja 2019. aastal.

 Ohu- ja hoiatuslaused CLP klassifikatsiooniga etikettidel

 Ühe- ja kaheiduleheliste taimede kasvufaasid (BBCH)

 Tunne end ümbritsevaid kemikaale

 Taimekaitsevahendite registrisse kantud bioloogilised taimekaitsevahendid

 Eestis turule lubatud taimekaitsevahendid, millele on seatud kasutuspiirangud

 Taimekaitsevahendite registrist 2007-2019 kustutatud taimekaitsevahendid