Prindi leht

Taimekaitsevahendi märgistamine


Eestis turustatavate ja kasutatavate taimekaitsevahendite märgitus peab vastama klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ning Euroopa Komisjoni määrusele nr 547/2011.

Taimekaitsevahendi märgistamise ja infolehe korrektse sisu eest vastutab tootja. Etiketil olev info ja kasutusjuhised peavad väljendama, milliseid riske antud taimekaitsevahend võib tekitada ning kuidas kasutaja end kokkupuute eest kaitsta saab, et riske vähendada. Tootjate kohustus on koostada piisavalt selge ja hästi arusaadav etikett, mis aitab taimekaitsevahendi kasutamisel riskid maandada ja seeläbi ei seata ohtu inimese, loomade ega keskkonna heaolu.

Näidis


 Etiketi näidis - wordi formaat