Prindi leht

Integreeritud taimekaitse


Integreeritud taimekaitse
(ITK) on kasutatavate taimekaitseabinõude kaalumine ning sellele järgnev kahjulike organismide populatsioonide arengut tõkestavate sobivate meetmete integreerimine selliselt, et taimekaitsevahendi ja muude abinõude kasutamine püsiks majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel ning oht inimese tervisele ja keskkonnale oleks vähendatud või viidud miinimumini. Integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise tingimused ja viisi kehtestab
valdkonna eest vastutav minister määrusega. Alates 01.01.2014 on ITK üldpõhimõtete rakendamine professionaalsele taimekaitsevahendi kasutajale kohustuslik.ARTIKKEL- Integreeritud taimekaitse piirab kahjustajate levikut

INFOLEHT- Integreeritud taimekaitse