Prindi leht

Sordid


Sordi valdkonna põhiülesanne on seaduses määratud kohustuste täitmine, mis on seotud sortide registreerimise, kaitse alla ja sordilehte võtmise korraldamisega.