Prindi leht

Trükis Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjale 2018

Andmebaas Üleeuroopaline mahepõllumajanduse nõuetele vastavate sisendite (väetised, taimekaitsevahendid jt) andmebaas

Trükis Mahepõllumajanduse algõpe tootjale 2011

Trükis Mahepõllumajanduslik kartulikasvatus 2018


Trükis Mahepõllumajanduslik köögiviljakasvatus  2018

Trükis Mahepõllumajanduslik maitse- ja ravimtaimekasvatus 2018

Trükis Haljasväetis - mullaviljakuse parandaja 2018

Trükis Mahemesindus 2018

Trükis Abiks väiketootjale. Elurikkuse suurendamine ja loodushoidlik taimekaitse 2018

Trükis Mahepõllumajandusse sobivate marja- ja puuviljade sordikataloog 2017

Trükis Mahepõllumajanduslik seemnekasvatus 2017

Kogumik Teaduselt mahepõllumajandusele 2017

Trükis Mahepõllumajanduslik marjakasvatus 2016

Trükis Mahepõllumajanduslik puuviljakasvatus 2016

Trükis Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus 2016

Trükis Mahepõllumajanduslik piimakarjakasvatus 2016

Trükis Mahepõllumajanduslik teravilja- ja õlikultuuride kasvatus 2016

Trükis Mahepõllumajanduslik kitsekasvatus 2013

Trükis Mahepõllumajanduslik lambakasvatus 2013

Trükis Looduslikud vahendid mahepõllumajanduslikus taimekaitses 2012

Trükis Strateegiline pleneerimine mahepõllumajanduses 2012

Voldik Mahepõllumajanduse teadusuuringud Eestis 2012

Trükis Mahepõllumajanduslik linnukasvatus 2011

Trükis Teravilja kasvatamine laia reavahega 2010

Trükis Mahepõllumajanduslik seakasvatus 2010

Juhendmaterjal "Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale III osa. Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine“

Juhend Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud toidu valmistamiseks ja reklaamimiseks


 Mahepõllumajanduses lubatud väetised, mullaomaduste parandajad ja taimekaitsevahendid Määruse 889/2008 I ja II LISA järgi

 Käsiraamat Mahepõllumajanduse alused 2008