Prindi leht

Käesolev dokument on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutseva valitsusasutuse Põllumajandusameti (PMA) järjekorras teise pikaajalise strateegilise plaani täiendus, kuna Vabariigi Valitsuse otsusega 1. augustist 2019 on võetud eesmärgiks ühendada PMA ja Veterinaar ja Toiduamet ning moodustada ühendamet, mis alustab tööd 1. jaanuaril 2021 ning millega seoses on dokumendis kajastatud PMA põhieesmärgid aastaks 2020.

 Põllumajandusameti põhieesmärgid 2020