Prindi leht

MAAPARANDUSHOIUKAVAD

Maaparandushoiukava eelnõud:

Ida-Eesti vesikonna maaparandushoiukava eelnõu
Lääne-Eesti vesikonna maaparandushoiukava eelnõu
Koiva vesikonna maaparandushoiukava eelnõuAvalikustamise koosolekute protokollid 2015
Tallinn
Pärnu
Tartu

Avalikustamise koosolekutel osalejad 2015
Tallinn
Pärnu
Tartu

Maaparandushoiukava rakenduskava 2016

Maaparandushoiukava on maaparandussüsteemide hoiutöö sihipärseks korraldamiseks ja maaparandussüsteemi keskkonnakaitse rajatiste kavandamiseks koostatud planeerimisdokument.

Vabariigi Valitsuse 12.juuli 2012.a. korraldusega nr 308 kinnitati vesikondade (Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva)  maaparandushoiukavad

IDA-EESTI vesikonna maaparandushoiukava ja LÄÄNE-EESTI vesikonna maaparandushoiukava on koostatud alamvesikondade maaparandushoiukavade alusel. KOIVA vesikonnas alamvesikonnad puuduvad.  


Põllumajandusministri 7.veebruari 2012.a. käskkirjaga nr 19 on kinnitatud alamvesikondade maaparandushoiukavad.

Maaparandushoiukava (MPHK) alamvesikonnad on : VIRU, PEIPSI, VÕRTSJÄRVE; HARJU, MATSALU, PÄRNU ja  LÄÄNESAARTE. Alamvesikondade maaparandushoiukavad koosnevad 50 piirkonna  hoiukavast.  


Alljärgnevas osas on vesikondade ja alamvesikondade maaparandushoiukavad.

 Vabariigi Valitsuse 12.07.2012.a. korraldus nr 308

 Ida-Eesti vesikonna maaparandushoiukava

 Lääne-Eesti vesikonna maaparandushoiukava

 Koiva vesikonna maaparandushoiukava

 Põllumajandusministri 07.veebruari 2012.a. käskkiri nr 19

 1. Viru alamvesikonna maaparandushoiukava

 2. Peipsi alamvesikonna maaparandushoiukava

 3. Võrtsjärve alamvesikonna maaparandushoiukava

 4. Harju alamvesikonna maaparandushoiukava

 5. Matsalu alamvesikonna maaparandushoiukava

 6. Pärnu alamvesikonna maaparandushoiukava

 7. Läänesaarte alamvesikonna maaparandushoiukava

 Haldusjaotus maaparandushoiukavades

 Alamvesikondade piirkondade kaart

 Alamvesikondade piirkondade loetelu

 Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad

 Maaparandushoiukavade eelnõude avalikustamine 2011.a.