Prindi leht

MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE REGISTER (MSR)


Sisene  
Maaparandussüsteemide registri    avalehele
 Maaparandussüsteemide registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus


Registri pidamise eesmärk on ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate hoonete ja rajatiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.
Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.


Maaparandussüsteemide näitajate aruanded  (andmed näidatakse maakonade, alamvesikondade, I järgu eesvoolude ja maaparandussüsteemide kaupa veebilehe vaatamise hetke seisuga).

Seisuga 21.02.2017.a. on Eesti kuivendatud maa pindala 1362487 ha, millest kuivendatud põllumaa  640027 ha ja kuivendatud metsamaa 722460 ha.


NB !
Maa-ameti geoportaali kaardiserveris on avalikustatud kaardirakendus "Maaparandussüsteemide kaardirakendus"

 Otselink avalikule rakendusele: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver/Maaparandussusteemide-kaardirakendus-p414.html

 
Kaardirakenduses on võimalik kaardiobjekte otsida maaparandussüsteemi koodi, maaparandusehitise nime ja koodi, eesvooluks oleva veejuhtme nime,  maaparandussüsteemi  kui kitsendusi põhjustava objekti välise tunnuse ja katastriüksuse tunnuse alusel. Kaardipilte on võimalik välja trükkida  või salvestada png, pdf ja html vormis. Kuivendatud maa ja maaparanduse eesvoolude andmed seisuga 31.12.2015.a. (4 tabelit)

 Maaparandussüsteemide registri kasutusjuhend

 Põllumajandusministeerium, 26.05.2011. Valminud on maaparandussüsteeme kajastav veebikaart

 Maaparandussüsteemide määratlemine ja maaparandussüsteemide register

 Maaparanduse kaardikihtide andmetabelid

 MSR aruande muutmine exceli andmebaasiks