Prindi leht

MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE REGISTER (MSR)


NB!
  Alates 2017.a. märtsikuust on kasutusel kaasajastatud maaparandussüsteemide register, mis on maaparanduse valdkonna infosüsteemi (MAPIS) osa. MAPIS- kohta saad täiendavat infot allpool olevast artiklist "Maaparanduse 575000 eurone IT-süsteem ..."

Sisene  
Maaparandussüsteemide registri    avalehele
 Maaparandussüsteemide registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus


Registri pidamise eesmärk on ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate hoonete ja rajatiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.
Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.


Maaparandussüsteemide näitajate aruanded (raportid)  (andmed näidatakse maakonade, alamvesikondade, I järgu eesvoolude ja maaparandussüsteemide kaupa veebilehe vaatamise hetke seisuga).

Seisuga 21.02.2017.a. on Eesti kuivendatud maa pindala 1362487 ha, millest kuivendatud põllumaa  640027 ha ja kuivendatud metsamaa 722460 ha.


NB !
Maa-ameti geoportaali kaardiserveris on avalikustatud kaardirakendus "Maaparandussüsteemide kaardirakendus"

 Otselink avalikule rakendusele: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver/Maaparandussusteemide-kaardirakendus-p414.html

 
Kaardirakenduses on võimalik kaardiobjekte otsida maaparandussüsteemi koodi, maaparandusehitise nime ja koodi, eesvooluks oleva veejuhtme nime,  maaparandussüsteemi  kui kitsendusi põhjustava objekti välise tunnuse ja katastriüksuse tunnuse alusel. Kaardipilte on võimalik välja trükkida  või salvestada png, pdf ja html vormis. BNS 10.03.2017.a. Maaparanduse 575000-eurone IT-süsteem valmib aasta esimeses pooles

 Kuivendatud maa andmed seisuga 21.02.2017.a.

 Põllumajandusministeerium, 26.05.2011. Valminud on maaparandussüsteeme kajastav veebikaart

 Maaparandussüsteemide määratlemine ja maaparandussüsteemide register