Prindi leht

Import ja fütosanitaarne piirikontroll

Enne taimede ja taimsete saaduste Eestisse toimetamist tuleks uurida sisseveo tingimusi. Mõnede taimede, taimsete saaduste sissevedu on kolmandatest riikidest keelatud.
Taimetervise kontrollile kuuluvad taimed, taimsed saadused ja muud objektid peavad olema Eestisse toimetamisel varustatud fütosanitaarsertifikaadiga. Sisseveol taimetervise kontrollile kuuluvad taimi ja taimseid saadusi on lubatud Eestisse tuua ainult selleks ette nähtud piiripunkti kaudu. Kauba saabumisest tuleb kirjalikult teavitada Põllumajandusameti  piiripunkti ametnikku vähemalt 24 tundi ette või, kui see pole võimalik, viivitamata pärast veovahendile laadimist.
  
Kauba saabumisest on võimalik teavitada TRACES (Trade Control and Expert System) kaudu esitades Ühise Sisenemise Tervisedokumendi (ÜSTD-TS I osa). Eelteate esitamiseks kaubasaadetise eest vastutav isik peab omama ligipääsu TRACES andmesüsteemile. Peale ligipääsu saamist võib TRACES-t kasutades esitada eelteatisi kõikidele EL piiripunktidele. Juhised TRACES-e esitamiseks on leitavad siit.

Sisseveol läbiviidud kontrolltoimingute eest tuleb tasuda järelevalvetasu vastavalt kehtestatud korrale.


  Reisija meelespea

 Orhideede Eestisse toimetamisest reisijate pagasis

 Orhideede Eestisse toimetamisest reisijate pagasis (vene keeles)

 Ohtlike taimekahjustajate leviku risk Venemaalt sisseveetava puiduga (infoleht)

 Pomacea tigude sissetoomise keeld