Prindi leht

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 53 alusel väljastatud eriolukordade load (e 120 päeva load)

Liikmesriik võib eriolukordades anda kuni 120 päevaks loa taimekaitsevahendite turulelaskmiseks piiratud ja kontrollitud kasutuseks, kui selline meede osutub vajalikuks ohu tõttu, mida ei ole võimalik ohjata ühegi teise mõistliku vahendiga. Aastal 2018 välja antud taimekaitsevahendite eriload:

 Cruiser OSR eriloa otsus (toodet lubatud turustada ja kasutada ajavahemikus 19.02.2018-15.06.2018)

 Cruiser OSR infoleht (lubatud turustada ja kasutada ajavahemikus 19.02.2018-15.06.2018)

 Modesto FS 480 ja Elado Blue eriloa otsus (tooteid lubatud turustada ja kasutada ajavahemikus 15.02.2018-15.06.2018)

 Modesto FS 480 infoleht (lubatud turustada ja kasutada ajavahemikus 15.02.2018-15.06.2018)

 Elado Blue infoleht (lubatud turustada ja kasutada ajavahemikus 15.02.2018-15.06.2018)