Prindi leht

Riigilõiv alates 01.01.2015

 

Riigilõivu tasumine alates 01.01.2015.

Taimekaitseseaduse alusel tehtavad toimingud

Riigilõivuseadus § 245. Taimekaitsevahendi turulelaskmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50) artiklis 33 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
1) taimekaitsevahendi Eestis turulelaskmise puhul 1560 eurot;
2) taimekaitsevahendi Eestis ja teises liikmesriigis turulelaskmise puhul 8240 eurot.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 40 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 915 eurot.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 43 nimetatud loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1650 eurot.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 30 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1560 eurot.

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 47 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1560 eurot.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 52 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklites 30, 33, 40, 45, 47 ja 52 nimetatud loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.

Riigilõivuseadus § 246. Taimekaitsevahendite registri toimingud

Taimekaitsevahendite turustaja, väga mürgiste taimekaitsevahendite Eestisse toimetaja ja kasutaja ning nende hoiu- ja turustamiskohtade registrisse kandmise või registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

Riigilõivu tasutakse Rahandusministeeriumile.

Maksekorraldusele märgitakse:

          viitenumber 2900082197;

          toimingu nimetus, mille eest tasutakse;

          isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasutakse.

 

Riigilõivu saab tasuda järgmistele Rahandusministeeriumi pangakontodele:

 

Swedbank – a/a 221023778606 (IBAN EE93 2200 2210 2377 8606) või;

SEB pank - a/a 10220034796011 (IBAN EE89 1010 2200 3479 6011);

Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a 333416110002 (IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002);

Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - a/a 17001577198 (IBAN EE701 7000 1700 1577 198).

 

Välisriigis tuleb riigilõiv tasuda ühele järgnevalt välja toodud Rahandusministeeriumi pangakontodest:

          SEB - IBAN EE89 1010 2200 3479 6011 (BIC: EEUH EE2X)

          Swedbank - IBAN EE93 2200 2210 2377 8606 (BIC: HABAEE2X)

          Danske Bank A/S Eesti filiaal - IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002 (BIC: FOREEE2X)

          Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal -IBAN EE EE701 7000 1700 1577 198 (BIC: NDEAEE2X)

Makse sooritaja kohustub kandma kõik ülekandega seotud kulud.

 

Riigilõivu tasunud isikul on õigus taotleda Põllumajandusametilt ekslikult rohkem tasutud riigilõivu tagastamist kahe aasta jooksul tasumise päevale järgneva aasta 1. jaanuarist alates.

 

 

 

 Taotlusvorm riigilõivu tagastamiseks