Prindi leht

Taimekaitsevahendite register

Taimekaitsevahend peab Eestis turustamiseks ja kasutamiseks vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele ega tohi nõuetekohase kasutamise korral olla ohtlik inimesele või keskkonnale. Turustada ja kasutada on lubatud 14. juunist 2011 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt Eestis turulelaskmise loa saanud või enne seda taimekaitseseaduse alusel turule lubatud taimekaitsevahendit. Sellised vahendid on kantud taimekaitsevahendite registrisse.

Registrisse sisenemiseks vajuta allolevale lingile:

TAIMEKAITSEVAHENDITE REGISTER (alates 01.12.2017)

Uue taimekaitsevahendite registri uuendused ei ole lõpule jõudnud ning informatsioon võib olla ebatäielik. Vabandame ebamugavuste pärast.

Väljaanne "Taimekaitsevahendid ja kasvuregulaatorid kasutamiseks Eesti Vabariigis 2016" sisaldab Eestis turustamiseks ning kasutamiseks lubatud taimekaitsevahendite ja kasvuregulaatorite nimekirja seisuga 23. märts 2016.
Sama väljanne on avaldatud sisukorra alusel alammenüüs: Taimekaitsevahendid ja kasvuregulaatorid kasutamiseks Eesti Vabariigis 2016.

Eestis turustamiseks ning kasutamiseks lubatud taimekaitsevahendite ja kasvuregulaatorite nimekiri muutub pidevalt. Sellesse lisandub uusi taimekaitsevahendeid ja sealt kustutatakse olemasolevaid. Samuti võivad muutuda taimekaitsevahendi või kasvuregulaatori kasutustingimused. Jooksvalt uuendatud infot turule lubatud taimekaitsevahendite ja nende kasutustingimuste kohta leiate ülalnimetatud taimekaitsevahendite registrist ja jooksva aasta jooksul tehtud muudatused on avaldatud kuude lõikes eraldi alammenüüs muudatused taimekaitsevahendite registris 2016. ja 2017. aastal.

 Kemikaalide piktogrammid ja ohulaused

 Ohu- ja hoiatuslaused CLP klassifikatsiooniga etikettidel

 Ohtlike ainete ja valmististe riski- ja ohutuslaused

 Ühe- ja kaheiduleheliste taimede kasvufaasid (BBCH)

 Taimekaitsevahendite registrisse kantud bioloogilised taimekaitsevahendid

 Kasutusala laiendamine vähe levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamiseks

 Eestis väikepakendis või kasutusvalmis lahusena turule lubatud taimekaitsevahendid, milliseid saab väikeaiapidaja osta ja kasutada taimekaitsetunnistust omamata

 Taimekaitsevahendite registrisse kantud väga mürgiste taimekaitsevahendite kasutajad

 Taimekaitsevahendite registrist 2007-2018 kustutatud taimekaitsevahendid

 Eestis turule lubatud taimekaitsevahendid, millele on seatud kasutuspiirangud