Prindi leht

Põllumajandusameti põhiväärtused

PROFESSIONAALSUS      

Hoiame ja arendame oma kompetentsust, aitame leida usaldusväärseid lahendusi ja anname selgeid põhjendusi

KOOSTÖÖ
Ühiste eesmärkide saavutamiseks oleme avatud, keskendume tulemustele ja peame kinni oma lubadustest

 

KLIENDISÕBRALIKKUS
Teeme kliendile keerulise lihtsaks ja arusaadavaks. Tõstame kliendi teadlikkust ja panustame ohtude ennetamisse

 

HOOLIVUS
Oleme hoolivad iseenda, töökaaslaste ja keskkonna suhtes. Toetame töötajate tervise hoidmist, peame oluliseks motiveerivat töökeskkonda ning töö- ja eraelu tasakaalu
 
 

MISSIOON


Aitame oma tegevusega kaasa Eesti elanikkonna toidutoormega kindlustatusele,
põllumajandustootmise, maaelu ja põllumajandustootmise jätkusuutlikkusele ning majanduskeskkonna arengule.
Selleks tagame oma klientide võrdse kohtlemise ja töötame turuosalistele ausa konkurentsi kindlustamise ning riskide ja ohtude minimeerimise nimel.

VISIOON


Toetame maaelu, oleme oma töös tulemuslikud ja tõhusad ning väärtustame oma töötajate arengut, et meid iseloomustataks kui hea avaliku teenuse pakkujat, kes on teadjale toeks ja algajale abiks.